برای استفاده ازراهنمای اندازه گیری لباس بچه گانه به مواردی که در زیر گفته میشود حتما توجه کنید تا بهترین خرید اینترنتی را تجربه کنید . برای این کار ابتد یکی از لباس هایی را که اندازه آن مناسب کودک است را روی یک سطح صاف پهن کنید و این موارد را طبق دستورالعمل گفته شده انجام دهید . و در آخر اندازه های بدست آمده را از قسمت توضیحات یا جدول راهنمای اندازه محصول مورد نظر بررسی کنید

  • برای اندازه گیری قد لباس : متر را از قسمتی که سرشانه به یقه وصل میشود نگه دارید د و آنرا مستقیم تا قسمت انتهاییی لباس اندازه بگیرید.
  • برای اندازه دور سینه : اندازه بین زیر حلقه آستین تا زیر حلقه آستین بعدی را ضربدر 2 کنید .
  • قد شلوار یا شلوارک : برای اندازه گیری قد شلوار یا شلوارک از قسمت کمر تا قسمت انتهایی یا لبه شواریا شلوارک را محاسبه کنید
  • دور کمر : دور کمر بدون هیچ کششی باید روی دو لای کمر شلوار ضربدر 2 محاسبه شود
  • کمر تا فاق : یعنی اندازه کمر تااقسمت انتهایی فاق میباشد
  • دور ران : از قسمت انتهاییی فاق تا پهلوی شلوار ضربدر 2 میباشد